Екологічний аудит, ОВНС, Экоберег, водоохранная зона, водоохоронна зона, прибрежная защитная полоса, прибережна захисна смуга

водоохранная зона
про організацію виконані проекти світовий досвід GOOGLE мапа контакти

Екологічний аудит, ОВНС

Фірма "Екоберег" здійснює екологічний аудит існуючої інфраструктури (господарської, будівельної, транспортної тощо) території об'єкту проектування і зон її впливу на навколишнє середовище з метою оцінки сучасного екологічного стану цієї території (акваторії), його відповідності стандартам і вимогам природоохоронного законодавства, необхідності проведення природоохоронних заходів і, в решті решт, - для встановлення можливих екологічних ризиків в процесі реалізації проектної діяльності та оцінки інвестиційної привабливості об'єктів проектування з екологічних позицій.

Важливим завданням екологічного аудиту с підготовка об'єктивних і обґрунтованих матеріалів для інформування громадськості про сучасний екологічний стан об'єкту проектування та передбачені заходи щодо його поліпшення. Це завдання може бути вирішене шляхом публікацій у наукових і популярних виданнях, обговорення у засобах масової інформації.

Екологічний аудит здійснюється у відповідності до "Закону про екологічний аудит" (№1862-ІУ від 24 червня 2004 р.) дотримуючись основних положень цього закону - критеріїв екоаудиту (стаття 5), основних завдань і принципів (статті 8, 10), вимог (стаття 14) і порядку його проведення (розділ 2).

Фірма "Екоберег" здійснює екологічний аудит з урахуванням специфіки об'єктів проектування - прибережних територій. При цьому оцінюється стан як об'єкту проектування, так і прилеглих до нього водних об'єктів та їх екосистем.

Екологічний аудит здійснюється силами фірми "Екоберег" із залученням провідних профільних науково-дослідних інститутів і організацій України. В ході розробки екологічного аудиту виконуються наступні дослідження:

  • Еколого-геологічна оцінка впливу на навколишнє природне водно-геологічне середовище інфраструктури території навколо водного об'єкту в межах землевідводу.
  • Оцінка стану екосистеми водного об'єкту і прилеглої до нього території в межах землевідводу при існуючому її використанні.
  • Санітарно-гігієнічна оцінка якості води і донних відкладів водного об'єкту та забруднення ґрунтів і повітря на прилеглій до нього ділянці в межах землевідводу при існуючому використанні території.

Результатом екологічного аудиту є зведений звіт про вплив на навколишнє середовище існуючої інфраструктури території об'єкту проектування, в якому в інтегрованій формі викладаються матеріали часткових екологічних оцінок геологічного середовища, геоморфологічних і гідрологічних умов, гідрохімічних, гідробіологічних та санітарно-гігієнічних характеристик, а також рекомендації і пропозиції щодо поліпшення екологічного стану території і подальшого її використання.

ОВНС
В подальшому при розробці проектів водоохоронних зон, берегоукріплення захисту територій від затоплення і підтоплення матеріали екологічного аудиту слугують основою для складання розділу ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) відповідного проекту.
Розділ ОВНС розробляється у відповідності до Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-1-2003 "Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництв підприємств, будинків і споруд".

При цьому до екологічної оцінки існуючого стану території додається оцінка впливу на навколишнє природне, соціальне і техногенне середовище передбаченої проектом діяльності, передбачаються заходи щодо забезпеченні нормативного стану довкілля.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения, консалтинг, река, землеотвод. Киев. Экоберег
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения
Дизайн от Conus