Розробка проектів встановлення меж та впорядкування водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення, Экоберег, водоохранная зона, водоохоронна зона, прибрежная защитная полоса, прибережна захисна смуга

водоохранная зона
про організацію виконані проекти світовий досвід GOOGLE мапа контакти

Розробка проектів встановлення меж та впорядкування водоохоронних зон, прибережних захисних смуг і смуг відведення

Проект водоохоронної зони дозволяє встановити межі і статус прибережної захисної смуги в межах населеного пункту (ст..60 Земельного кодексу) з урахуванням умов, що склались (ст..88 Водного кодексу), та необхідних на даній ділянці водо-і берегоохоронних заходів щодо впорядкування прибережних захисних смуг і смуг відведення (ст..ст.61, 63 Земельного і ст..ст.89, 91 Водного кодексів України). Саме такий індивідуальний диференційований підхід із залученням науково-дослідних організацій до визначення меж і розмірів прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, розроблений і використаний ТОВ «Екоберег» на різних об’єктах, був підтриманий органами науково-технічної, екологічної і водно-екологічної експертизами.
Такий підхід дозволяє обґрунтувати оптимальні заходи щодо захисту землевідводу від затоплення і підтоплення, руйнування берегів, охорони вод від забруднення і засмічення в ув’язці з архітектурно-планувальними рішеннями щодо забезпечення цільового використання землевідводу. Водночас оптимізація водоохоронних заходів дозволяє трансформувати прибережну захисну смугу в смугу відведення гідротехнічних споруд по захисту землевідводу від затоплення і підтоплення та розмиву берегів. Ширина смуги відведення, функції якої адекватні прибережній захисній смузі (ст..63 Земельного і ст..91 Водного кодексів України), визначається у кожному випадку окремо, в залежності від існуючої ситуації, архітектурно-планувальних рішень та запропонованих водоохоронних заходів. Окрім цього, смуга відведення вздовж берегоукріплення може бути функціонально використана для рекреаційних і спортивно-оздоровчих цілей, повністю виконуючи при цьому свої водоохоронні функції, передбачені ст..88 Водного і ст..60 Земельного кодексів України.
Проект водоохоронної зони на територію землевідводу за структурою складається з окремих томів, а саме:

 • «Матеріали вишукувань».
 • «Захист території землевідводу від затоплення і підтоплення», тобто проект організації рельєфу.
 • «Захист території землевідводу від розмиву хвилями і течіями», тобто проект берегоукріплення.
 • «Встановлення і впорядкування водоохоронної зони території землевідводу», тобто проект встановлення меж і розмірів водоохоронної зони і прибережної захисної смуги (смуги відведення) з урахуванням водо-і берегоохоронних заходів на основі містобудівної документації.
 • «Оцінка впливу запроектованих заходів на навколишнє середовище», тобто ОВНС на основі науково-експертних оцінок існуючої інфраструктури та майбутніх заходів в рамках проекту.

Всі томи проекту мають також самостійне значення. На їх основі на наступних етапах проектування будівництва готуються безпосередньо стадія «Проект» та «Робоча документація» на гідронамив, берегоукріплення, водоохоронні заходи, винесення в натуру прибережних захисних смуг (смуг відведення) тощо, що в сукупності входить до проекту інженерної підготовки території землевідводу.
В складі проекту водоохоронної зони розробляються по суті три проекти:

 • Організації рельєфу (насипу чи гідронамиву)
 • Берегоукріплення
 • Встановлення водоохоронної зони і прибережної захисної смуги (смуги відведення) та режимів господарювання в ії межах.

Проект водоохоронної зони на територію землевідводу виконується в такому порядку:
На першому етапі виконуються дослідження науковими установами з метою оцінки нинішнього водно-екологічного та санітарно-гігієнічного стану довкілля (ґрунти, повітря, вода, донні відклади) та стану існуючої водної екосистеми з метою установити необхідні заходи для охорони вод і водних організмів, збереження біорізноманіття.

Матеріали оцінки оформлюються окремим Звітом, який стане підґрунтям для уточнення меж прибережної захисної смуги та складання тому «ОВНС». Водночас підготовлений на основі наукових досліджень. Вищезгаданий Звіт може бути використаний Замовником при спілкуванні з різними громадськими організаціями та населенням при проведенні громадських слухань.

Паралельно виконуються інженерно-геологічні та топографічні (батиметричні) вишукування вздовж траси майбутньої лінії берегоукріплень. На основі вишукувань готується том проекту «Матеріали вишукувань».

Для розробки наступного тому проекту водоохоронної зони необхідно мати генеральний план забудови земельної ділянки (ескізний проект), погоджений з Замовником. В складі тому «Захист території землевідводу від затоплення і підтоплення» визначаються площі, відмітки і обсяги планування території для організації рельєфу землевідводу на основі планувальної документації з урахуванням підземних споруд.

В складі тому «Захист території землевідводу від розмиву хвилями і течіями», тобто проекту берегоукріплення, будуть обґрунтовані варіанти типів і конструкцій берегоукріплень вздовж урізу ділянки землевідводу з урахуванням водоохоронних заходів та архітектурно-планувальних рішень.

Наступний етап – це розробка тому «Встановлення і впорядкування водоохоронної зони території землевідводу». Межі цих зон буде встановлено з урахуванням заходів по захисту території від затоплення і підтоплення, берегоруйнування та водоохоронних заходів, що дозволить оптимізувати розміри прибережної захисної смуги безпосередньо для ділянки проектування, що розглядається. З цією ж метою будуть запроектовані на базі генерального плану забудови (ескізного проекту) заходи з інженерного і біотехнічного водоохоронного впорядкування прибережної захисної смуги, які водночас повинні забезпечити рекреаційне і спортивно-оздоровче використання цієї території. Будуть також визначені водоохоронні обмеження на режим водогосподарської діяльності в межах землевідводу.

На цьому ж етапі відбувається підготовка тому «Оцінка впливу запроектованих заходів на навколишнє середовище». При підготовці цього тому будуть залучені матеріали і експертні висновки провідних фахівців науково-дослідних установ, які виконували дослідження цього об’єкту.

Перед погодженням проекту в цілому він направляється на науково-технічну експертизу.
До виконання робіт з розробки проекту можуть залучатись наступні установи:

 • Інститут Гідробіології НАН України
 • Інститут Річтранспроект
 • Інститут Укрводпроект
 • Інститут загальної і комунальної гігієни им.Марзєєва МОЗ України
 • ДГП «Північгеологія»
 • МіськСЕС
 • НДІ водогосподарсько-екологічних проблем

Установи що плануються до залучення можуть бути змінені (доповнені) в процесі розробки проекту.

Термін розробки проекту водоохоронної зони 3–6 місяців, в залежності складності, розмірів об’єкту проектування, та забезпечення вихідними даними.

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения, консалтинг, река, землеотвод. Киев. Экоберег
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения
Дизайн от Conus