Законодавча та нормативно-правова база, Экоберег, водоохранная зона, водоохоронна зона, прибрежная защитная полоса, прибережна захисна смуга

водоохранная зона
про організацію виконані проекти світовий досвід GOOGLE мапа контакти

Законодавча та нормативно-правова база

І Закон України

1.Водний кодекс України
Ст. 87. Для охорони вод встановлюються водоохоронні зони, а в їх складі прибережні захисні смуги чи смуги відведення.
Розміри ВЗ і ПЗС встановлюються проектом.
Ст. 88, 89 – визначають порядок встановлення ПЗС, режимів господарювання в їх межах.
Ст. 91 – визначає порядок встановлення смуг відведення.
Ст. 51,85,86 – визначають порядок землеводного фонду і водними об’єктами та їх дном.
2. Земельний кодекс України
Ст. 58. Визнає необхідність розробки проектів водоохоронних зон, як проектів землеустрою.
Ст. 60,61,63. Визначають порядок встановлення ПЗС смуг відведення і режимів господарювання в їх межах
Ст. 59. Визначає порядок користування землями водного фонду і водними об’єктами.
3. Закон про забудову територій
4. Закон про охорону навколишнього природного середовища.

ІІ Підзаконні акти

1. Постанова кабміну України від 08.05.1996 №486 Змінами і доповненнями внесеними Постановою Кабміну України від 24.01.2002р. №72(про порядок розробки проектів водоохоронних зон).
2. Постанова Кабміну України від 13.05.1996р. №502 (про порядок користування землями водного фонду).
3. Постанова Кабміну України від 31.01.2001р. №87 (про порядок використання земель в зонах затоплення)
4. Постанова Кабміну України від 13.07.2005р. №557 (про порядок надання дозволів на роботи на землях водного фонду)

ІІІ Нормативно-методична література

1. Правила експлуатації водосховищ Дніпровського каскаду(2003)
2. СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»
3. ДБН Зві-92 «Мостобудування, планування і забудова міських і сільських поселень» (1992).
4. Временное руководство по установлению водоохранных зон и  прибережных полос крупных рек и водоемов Украинской ССР и режиму хозяйственной деятельности на их территории (1984)
5. Проектування, упорядкування та експлуатація водоохоронних зон водосховищ. ВБН 33-4759129-03-05-92. Видання (1993)
6. СНиП 2.06.04-86. Гидротехнические сооружения. Описание положения проектирования (1986).
7. СНиП 2.06.04-82. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (1986).
8.  Рекомендации по проектированию берегозащитных сооружений на водохранилищах (1987).
9. Методика упорядкування водоохоронних зон річок України (2004).

Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения, консалтинг, река, землеотвод. Киев. Экоберег
водоохранная зона, прибрежная защитная полоса, гидронамыв, берегоукрепление, гидротехнические сооружения
Дизайн от Conus